Logo Trang Chủ

Hồn Sư

Tác giả: Khanh Thiếu

Thể Loại : Comedy, Manhua, Martial Arts, Mystery, Supernatural

Chương Mới Nhất : 3

Lượt Xem : 1154

Đại Huyền Đế Quốc yêu ma hoành hành, người dân agwjp nạn, Nguyệt Trần Sương là quí tộc đã suy sụp, một lòng cứu thế, làm một Hồn Sư, độc hành giữa loạn thế, số mạng sắp xếp gặp dượcDieejp Tầm và Cố Diễn, bắt đầu hành trình gian khổ oanh liệt...Danh Sách Chương Hồn Sư

Truyện đã đánh dấu
Truyện bạn vừa đọc
Truyện xem nhiều